تعداد بازدیدکنندگان

۱۶ نفر
۳۲,۵۱۱,۴۸۶ نفر
۳۱,۵۳۳ نفر
۳۰,۲۶۶ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۲۷ ۱,۵۹۸   کاربر ۳,۵۷۶   صفحه
۰۴/۲۶ ۱,۴۹۶   کاربر ۳,۳۳۹   صفحه
۰۴/۲۵ ۱,۸۳۸   کاربر ۳,۹۰۷   صفحه
۰۴/۲۴ ۱,۵۸۲   کاربر ۳,۷۷۸   صفحه
۰۴/۲۳ ۱,۶۹۶   کاربر ۳,۸۰۵   صفحه
۰۴/۲۲ ۶۷۸   کاربر ۱,۳۰۹   صفحه
۰۴/۲۱ ۱,۰۰۸   کاربر ۲,۰۲۹   صفحه
۰۴/۲۰ ۱,۶۰۷   کاربر ۳,۴۰۹   صفحه
۰۴/۱۹ ۱,۹۸۹   کاربر ۴,۴۵۸   صفحه
۰۴/۱۸ ۸۷۱   کاربر ۱,۹۶۲   صفحه
۰۴/۱۷ ۱,۶۵۰   کاربر ۴,۰۳۵   صفحه
۰۴/۱۶ ۱,۸۰۶   کاربر ۳,۸۵۳   صفحه
۰۴/۱۵ ۶۴۷   کاربر ۱,۲۱۰   صفحه
۰۴/۱۴ ۱,۰۱۲   کاربر ۲,۰۹۹   صفحه
۰۴/۱۳ ۱,۶۷۰   کاربر ۳,۶۱۱   صفحه
۰۴/۱۲ ۱,۷۷۸   کاربر ۴,۱۷۸   صفحه
۰۴/۱۱ ۱,۶۷۵   کاربر ۳,۵۷۵   صفحه
۰۴/۱۰ ۱,۶۸۶   کاربر ۳,۹۲۰   صفحه
۰۴/۰۹ ۱,۷۵۵   کاربر ۴,۱۱۴   صفحه
۰۴/۰۸ ۷۳۲   کاربر ۱,۵۳۶   صفحه
۰۴/۰۷ ۱,۰۷۵   کاربر ۲,۲۰۹   صفحه
۰۴/۰۶ ۱,۶۳۳   کاربر ۳,۷۶۶   صفحه
۰۴/۰۵ ۱,۶۵۳   کاربر ۳,۶۵۶   صفحه
۰۴/۰۴ ۱,۷۳۴   کاربر ۳,۴۴۶   صفحه
۰۴/۰۳ ۱,۸۰۷   کاربر ۳,۷۸۷   صفحه
۰۴/۰۲ ۱,۸۵۴   کاربر ۴,۱۸۴   صفحه
۰۴/۰۱ ۹۰۹   کاربر ۱,۷۱۳   صفحه
۰۳/۳۱ ۱,۱۹۹   کاربر ۲,۷۵۲   صفحه
۰۳/۳۰ ۱,۷۹۴   کاربر ۳,۹۶۲   صفحه
۰۳/۲۹ ۱,۹۳۷   کاربر ۴,۲۵۴   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۱۹,۳۱۰ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۶۳,۸۸۸ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۲۴,۹۶۶ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۰۰,۵۲۳ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۰,۷۹۱ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۸۸,۵۰۹ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۰۵,۴۳۸ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۸۷,۵۴۹ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۷۵۷,۷۲۰ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۱۳۹,۹۵۳ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۳۷۴,۹۸۵ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۴۷۸,۰۲۷ ۱۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۴۶۱,۷۷۴ ۱۰ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۳۳۹,۷۰۶ ۹ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۱۳۲,۲۴۶ ۸ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹۷۸,۹۳۹ ۷ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷۷۴,۵۰۰ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۸۵,۳۴۸ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۶۶,۲۵۵ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۸۹,۷۰۴ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۲۷,۷۷۱ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۰۶,۷۶۱ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۰۳,۹۴۵ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۷۶,۶۳۳ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۸,۸۳۰,۱۳۹ ۵۹ %
ZZZ
ZZZ
۶,۳۳۳,۸۶۰ ۲۰ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
USA
USA
۱,۵۷۸,۳۶۵ ۵ %
EU
EU
۱,۴۶۳,۵۲۱ ۵ %
DEU
DEU
۶۸۱,۵۸۴ ۲ %
GBR
GBR
۳۴۳,۲۵۷ ۱ %
RUS
RUS
۳۲۸,۱۱۶ ۱ %
ROM
ROM
۲۹۰,۵۷۲ ۱ %
FRA
FRA
۱۶۰,۷۰۰ ۱ %
CHN
CHN
۹۰,۸۴۱ ۰ %
ITA
ITA
۶۶,۱۸۸ ۰ %
NOR
NOR
۶۱,۲۲۷ ۰ %
TUR
TUR
۵۵,۲۵۱ ۰ %
POL
POL
۴۱,۵۹۰ ۰ %
FIN
FIN
۴۱,۲۱۳ ۰ %
CAN
CAN
۳۴,۹۰۹ ۰ %
UKR
UKR
۳۴,۸۷۳ ۰ %
DNK
DNK
۳۴,۴۲۰ ۰ %
NLD
NLD
۲۹,۴۱۸ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۶۷۰,۵۷۶ ۴۷ %
Firefox
Firefox
۴۳۲,۶۰۸ ۳۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۶۷,۴۹۷ ۵ %
Safari
Safari
۶۶,۱۴۸ ۵ %
Mozilla
Mozilla
۶۰,۶۱۲ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۰,۱۱۶ ۳ %
Other
Other
۲۶,۷۸۶ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۳,۳۷۹ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵,۰۴۱ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۸,۴۵۹ ۱ %
Opera
Opera
۷,۷۰۹ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۶,۹۸۲ ۰ %
Edge
Edge
۳,۶۰۹ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۵۷۱,۳۱۰ ۴۰ %
Linux ۲۷۶,۰۱۸ ۱۹ %
XP ۲۳۰,۰۱۰ ۱۶ %
Windows 2003 ۹۱,۲۴۸ ۶ %
Windows 10 ۶۴,۳۳۱ ۵ %
iOS ۶۳,۸۱۱ ۴ %
Other ۵۹,۳۳۶ ۴ %
Windows 8 ۳۳,۸۸۵ ۲ %
Android ۲۳,۱۷۲ ۲ %
Vista ۵,۱۹۲ ۰ %
FreeBSD ۲۴۴ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
طبقه بندی مشاغل ۳,۶۶۰
قانون کار ۲,۹۴۱
سنوات ۲,۹۰۹
طرح طبقه بندی مشاغل ۲,۶۱۸
وزارت کار ۲,۱۰۰
اداره کار ۱,۳۸۱
قانون مدیریت خدمات کشوری ۱,۲۲۰
rkj.mcls.gov.ir ۱,۱۵۰
روابط کار ۱,۱۰۰
دیوان عدالت اداری ۹۷۰
اداره کل روابط کار و جبران خدمت ۹۵۳
حق اولاد ۸۸۹
طرح طبقه بندی مشاغل کارگری ۷۵۸
اداره کل روابط کار ۷۰۱
قانون خدمات کشوری ۶۵۸
مرخصی ۶۲۷
طبقه بندی مشاغل قانون کار ۴۷۶
اداره کار تهران ۴۵۱
مرخصی زایمان ۴۴۹
www.rkj.mcls.gov.ir ۴۲۱
http://rkj.mcls.gov.ir ۳۹۱
آدرس وزارت کار ۳۵۵
مزد سنوات ۳۵۵
سایت وزارت کار ۳۴۵
آیین دادرسی کار ۳۴۲
عیدی ۳۱۱
قانون مدیریت خدمات کشوری متن کامل ۲۹۲
بخشنامه اداره کار ۲۷۳
سایت اداره کار ۲۷۱
حق سنوات در قانون کار ۲۶۲
پایه سنوات ۲۵۸
اداره جبران خدمت ۲۵۱
حق سنوات ۲۴۸
بیمه بیکاری ۲۴۴
قانون حق اولاد ۲۴۱
جبران خدمت ۲۳۹
اداره کل روابط کارو جبران خدمت ۲۳۸
نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار ۲۳۴
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۳۳
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۳۰
جدول احتساب مزد سنوات ۲۲۸
زایمان ۲۲۰
اداره کل روابط کار وجبران خدمت ۲۱۷
آدرس اداره کار تهران ۲۱۵
اضافه کار ۲۱۴
دستمزد ۲۰۹
متن قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۰۶
حقوق ۲۰۶
قانون سنوات وزارت کار ۲۰۴
ماده 24 قانون کار ۲۰۲