تعداد بازدیدکنندگان

۵ نفر
۳۶,۳۳۷,۳۳۳ نفر
۴,۷۲۳ نفر
۳۴,۳۰۵ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۸/۲۷ ۱۲۲   کاربر ۲۱۲   صفحه
۰۸/۲۶ ۲,۰۹۵   کاربر ۴,۳۸۱   صفحه
۰۸/۲۵ ۹۹۳   کاربر ۱,۶۳۴   صفحه
۰۸/۲۴ ۱,۶۰۶   کاربر ۲,۸۱۸   صفحه
۰۸/۲۳ ۱,۶۱۵   کاربر ۳,۵۴۹   صفحه
۰۸/۲۲ ۱,۷۶۸   کاربر ۳,۶۵۹   صفحه
۰۸/۲۱ ۱,۹۲۹   کاربر ۳,۹۴۸   صفحه
۰۸/۲۰ ۱,۷۹۹   کاربر ۳,۶۸۸   صفحه
۰۸/۱۹ ۱,۶۷۳   کاربر ۳,۲۰۸   صفحه
۰۸/۱۸ ۵۷۸   کاربر ۱,۳۴۷   صفحه
۰۸/۱۷ ۵۸۱   کاربر ۱,۰۱۸   صفحه
۰۸/۱۶ ۶۶۶   کاربر ۱,۱۲۵   صفحه
۰۸/۱۵ ۱,۳۸۰   کاربر ۲,۸۳۲   صفحه
۰۸/۱۴ ۱,۶۳۷   کاربر ۳,۸۹۸   صفحه
۰۸/۱۳ ۱,۷۲۴   کاربر ۳,۴۷۵   صفحه
۰۸/۱۲ ۱,۶۳۴   کاربر ۳,۴۱۱   صفحه
۰۸/۱۱ ۷۴۲   کاربر ۱,۴۰۲   صفحه
۰۸/۱۰ ۱,۰۰۲   کاربر ۱,۸۹۳   صفحه
۰۸/۰۹ ۱,۶۲۷   کاربر ۳,۲۶۰   صفحه
۰۸/۰۸ ۷۹۹   کاربر ۱,۴۹۴   صفحه
۰۸/۰۷ ۱,۵۹۸   کاربر ۳,۲۱۹   صفحه
۰۸/۰۶ ۱,۷۴۲   کاربر ۳,۴۱۹   صفحه
۰۸/۰۵ ۱,۷۵۷   کاربر ۳,۳۶۲   صفحه
۰۸/۰۴ ۷۴۰   کاربر ۱,۲۹۴   صفحه
۰۸/۰۳ ۱,۰۶۷   کاربر ۲,۰۵۸   صفحه
۰۸/۰۲ ۱,۶۶۳   کاربر ۳,۰۹۷   صفحه
۰۸/۰۱ ۱,۷۷۲   کاربر ۳,۴۱۷   صفحه
۰۷/۳۰ ۱,۸۳۸   کاربر ۳,۸۲۸   صفحه
۰۷/۲۹ ۱,۹۸۰   کاربر ۴,۰۴۸   صفحه
۰۷/۲۸ ۱,۹۱۷   کاربر ۴,۱۶۳   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۲۷,۳۲۳ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۶۹,۴۵۶ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۲۸,۱۰۲ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۰۳,۲۰۲ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۳,۰۲۸ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۸۹,۸۳۵ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۰۷,۹۲۸ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۹۵,۹۰۰ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۷۷۸,۰۸۲ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۱۶۷,۵۲۰ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۴۰۶,۳۶۲ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۵۰۹,۵۳۱ ۱۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۴۹۰,۷۶۳ ۱۰ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۳۶۶,۷۵۴ ۹ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۱۵۶,۵۱۴ ۸ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۱,۰۰۰,۸۱۸ ۷ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷۹۲,۰۶۶ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۹۹,۲۱۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۷۸,۶۲۰ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۴۰۱,۱۵۴ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۳۸,۳۰۲ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۱۷,۷۳۱ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۱۵,۲۰۵ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۸۶,۸۶۶ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۲۰,۹۲۴,۹۱۶ ۵۸ %
ZZZ
ZZZ
۷,۳۰۶,۵۹۹ ۲۰ %
USA
USA
۱,۷۶۲,۶۴۹ ۵ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
EU
EU
۱,۵۹۴,۸۶۶ ۴ %
DEU
DEU
۸۱۷,۲۵۶ ۲ %
GBR
GBR
۴۱۴,۱۲۶ ۱ %
RUS
RUS
۳۶۴,۶۸۸ ۱ %
ROM
ROM
۳۲۴,۹۱۷ ۱ %
FRA
FRA
۱۷۷,۷۸۰ ۰ %
CHN
CHN
۱۰۰,۳۸۹ ۰ %
ITA
ITA
۸۲,۵۵۴ ۰ %
TUR
TUR
۶۵,۰۷۹ ۰ %
NOR
NOR
۶۲,۷۷۴ ۰ %
POL
POL
۴۹,۹۰۱ ۰ %
DNK
DNK
۴۸,۵۳۴ ۰ %
CAN
CAN
۴۳,۹۸۱ ۰ %
FIN
FIN
۴۳,۳۴۳ ۰ %
UKR
UKR
۳۸,۸۱۲ ۰ %
AUS
AUS
۳۶,۰۹۹ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۷۸۰,۲۷۸ ۴۹ %
Firefox
Firefox
۴۶۶,۳۶۸ ۲۹ %
Safari
Safari
۷۹,۰۶۰ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۶۸,۰۰۳ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۶۴,۵۹۹ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۳,۳۳۲ ۳ %
Other
Other
۲۸,۴۹۴ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۴,۱۲۰ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵,۱۵۱ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۸,۴۷۷ ۱ %
Opera
Opera
۷,۹۵۰ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۷,۲۷۳ ۰ %
Edge
Edge
۴,۳۹۳ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۶۲۷,۲۷۱ ۴۰ %
Linux ۳۴۱,۸۴۸ ۲۲ %
XP ۲۳۵,۴۳۶ ۱۵ %
Windows 2003 ۹۱,۲۸۴ ۶ %
Windows 10 ۸۰,۵۷۶ ۵ %
iOS ۷۶,۵۹۲ ۵ %
Other ۶۲,۰۳۵ ۴ %
Windows 8 ۳۹,۴۳۱ ۲ %
Android ۲۵,۸۰۲ ۲ %
Vista ۵,۵۵۵ ۰ %
FreeBSD ۲۴۴ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
طبقه بندی مشاغل ۳,۷۲۰
قانون کار ۳,۵۹۷
سنوات ۲,۹۱۸
طرح طبقه بندی مشاغل ۲,۶۶۲
وزارت کار ۲,۱۷۶
اداره کار ۱,۴۲۷
قانون مدیریت خدمات کشوری ۱,۲۸۹
rkj.mcls.gov.ir ۱,۱۵۳
روابط کار ۱,۱۱۹
دیوان عدالت اداری ۱,۰۶۵
اداره کل روابط کار و جبران خدمت ۹۶۴
حق اولاد ۸۹۰
طرح طبقه بندی مشاغل کارگری ۷۶۹
اداره کل روابط کار ۷۲۳
قانون خدمات کشوری ۷۰۷
مرخصی ۶۳۵
طبقه بندی مشاغل قانون کار ۴۷۶
مرخصی زایمان ۴۶۲
اداره کار تهران ۴۵۱
www.rkj.mcls.gov.ir ۴۲۱
http://rkj.mcls.gov.ir ۳۹۱
آدرس وزارت کار ۳۶۸
مزد سنوات ۳۶۳
سایت وزارت کار ۳۵۴
آیین دادرسی کار ۳۵۱
عیدی ۳۱۱
قانون مدیریت خدمات کشوری متن کامل ۲۹۲
سایت اداره کار ۲۸۷
بخشنامه اداره کار ۲۷۸
حق سنوات در قانون کار ۲۶۷
پایه سنوات ۲۶۰
اداره جبران خدمت ۲۵۱
حق سنوات ۲۵۰
جبران خدمت ۲۴۹
بیمه بیکاری ۲۴۷
قانون اداره کار ۲۴۳
قانون حق اولاد ۲۴۱
اداره کل روابط کارو جبران خدمت ۲۳۸
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۳۷
نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار ۲۳۶
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۳۳
جدول احتساب مزد سنوات ۲۲۸
زایمان ۲۲۲
اداره کل روابط کار وجبران خدمت ۲۱۹
قانون سنوات وزارت کار ۲۱۹
آدرس اداره کار تهران ۲۱۵
اضافه کار ۲۱۴
متن قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۱۳
ادرس وزارت کار ۲۱۰
دستمزد ۲۰۹