تعداد بازدیدکنندگان

۲۵ نفر
۳۴,۴۲۱,۰۴۷ نفر
۱۹,۹۶۱ نفر
۲۲,۹۹۳ نفر
۱۴ مهر ۱۳۹۴
۵۵,۳۱۵ نفر
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۶/۳۰ ۳۸۲   کاربر ۷۴۸   صفحه
۰۶/۲۹ ۴۴۴   کاربر ۷۲۵   صفحه
۰۶/۲۸ ۴۷۵   کاربر ۷۵۵   صفحه
۰۶/۲۷ ۱,۲۱۷   کاربر ۲,۳۰۲   صفحه
۰۶/۲۶ ۱,۵۷۰   کاربر ۲,۹۸۳   صفحه
۰۶/۲۵ ۱,۷۶۲   کاربر ۳,۲۷۸   صفحه
۰۶/۲۴ ۱,۷۸۳   کاربر ۳,۱۵۳   صفحه
۰۶/۲۳ ۷۱۹   کاربر ۱,۲۸۸   صفحه
۰۶/۲۲ ۹۳۰   کاربر ۱,۸۰۲   صفحه
۰۶/۲۱ ۱,۴۴۱   کاربر ۲,۶۹۱   صفحه
۰۶/۲۰ ۱,۴۸۲   کاربر ۳,۳۲۷   صفحه
۰۶/۱۹ ۱,۵۳۳   کاربر ۳,۰۶۲   صفحه
۰۶/۱۸ ۱,۵۷۱   کاربر ۳,۴۱۹   صفحه
۰۶/۱۷ ۱,۴۲۰   کاربر ۲,۶۶۴   صفحه
۰۶/۱۶ ۵۲۹   کاربر ۹۵۲   صفحه
۰۶/۱۵ ۸۶۱   کاربر ۱,۶۷۷   صفحه
۰۶/۱۴ ۱,۲۸۰   کاربر ۲,۷۲۲   صفحه
۰۶/۱۳ ۱,۳۵۱   کاربر ۲,۹۱۷   صفحه
۰۶/۱۲ ۱,۴۹۰   کاربر ۲,۸۹۳   صفحه
۰۶/۱۱ ۱,۴۷۰   کاربر ۲,۹۵۴   صفحه
۰۶/۱۰ ۱,۴۸۵   کاربر ۳,۰۰۴   صفحه
۰۶/۰۹ ۶۱۳   کاربر ۱,۱۵۵   صفحه
۰۶/۰۸ ۴۹۸   کاربر ۸۹۱   صفحه
۰۶/۰۷ ۱,۳۲۲   کاربر ۲,۶۱۹   صفحه
۰۶/۰۶ ۱,۷۱۴   کاربر ۳,۰۷۶   صفحه
۰۶/۰۵ ۱,۴۸۴   کاربر ۳,۰۳۳   صفحه
۰۶/۰۴ ۱,۲۲۳   کاربر ۲,۶۰۵   صفحه
۰۶/۰۳ ۱,۵۱۰   کاربر ۳,۱۴۱   صفحه
۰۶/۰۲ ۵۴۱   کاربر ۱,۰۷۹   صفحه
۰۶/۰۱ ۷۸۹   کاربر ۱,۸۲۲   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۲۳,۵۳۷ ۲ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۶۶,۶۹۷ ۱ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۲۶,۶۷۵ ۱ %

ساعت ۳ تا ۴
۱۰۱,۵۴۹ ۱ %

ساعت ۴ تا ۵
۹۱,۴۰۵ ۱ %

ساعت ۵ تا ۶
۸۹,۰۷۶ ۱ %

ساعت ۶ تا ۷
۱۰۶,۶۹۶ ۱ %

ساعت ۷ تا ۸
۲۹۲,۰۲۸ ۲ %

ساعت ۸ تا ۹
۷۶۸,۰۱۳ ۵ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۱,۱۵۴,۰۴۱ ۸ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۱,۳۹۱,۲۲۴ ۱۰ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۱,۴۹۴,۵۵۱ ۱۰ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۱,۴۷۷,۰۵۵ ۱۰ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۱,۳۵۳,۰۸۶ ۹ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۱,۱۴۳,۹۴۳ ۸ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۹۹۰,۰۱۳ ۷ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۷۸۳,۴۳۵ ۵ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۵۹۲,۴۳۳ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۴۷۲,۵۱۱ ۳ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۳۹۵,۱۷۳ ۳ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۳۳۲,۵۲۹ ۲ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۳۱۱,۳۹۷ ۲ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۳۰۹,۲۴۶ ۲ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۸۱,۷۵۲ ۲ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۹,۸۶۰,۵۹۷ ۵۸ %
ZZZ
ZZZ
۶,۸۲۵,۳۱۴ ۲۰ %
USA
USA
۱,۶۷۲,۸۵۵ ۵ %

۱,۶۳۲,۷۵۹ ۵ %
EU
EU
۱,۵۲۸,۱۸۱ ۴ %
DEU
DEU
۷۵۶,۲۸۷ ۲ %
GBR
GBR
۳۷۶,۵۵۲ ۱ %
RUS
RUS
۳۴۸,۰۹۹ ۱ %
ROM
ROM
۳۰۵,۷۳۸ ۱ %
FRA
FRA
۱۷۱,۵۷۳ ۱ %
CHN
CHN
۹۳,۳۶۳ ۰ %
ITA
ITA
۷۴,۴۹۷ ۰ %
NOR
NOR
۶۲,۰۰۹ ۰ %
TUR
TUR
۵۸,۲۲۶ ۰ %
POL
POL
۴۹,۳۶۰ ۰ %
FIN
FIN
۴۲,۴۴۹ ۰ %
CAN
CAN
۳۹,۲۸۳ ۰ %
DNK
DNK
۳۸,۸۹۶ ۰ %
UKR
UKR
۳۷,۴۱۳ ۰ %
AUS
AUS
۳۲,۶۹۵ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۷۲۵,۳۱۷ ۴۸ %
Firefox
Firefox
۴۴۹,۹۱۳ ۳۰ %
Safari
Safari
۷۲,۴۹۹ ۵ %
IE 8.0
IE 8.0
۶۷,۷۲۲ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۶۲,۵۲۸ ۴ %
IE 11.0
IE 11.0
۴۱,۸۰۵ ۳ %
Other
Other
۲۷,۳۶۴ ۲ %
IE 9.0
IE 9.0
۲۳,۷۸۳ ۲ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۵,۰۸۴ ۱ %
IE 6.0
IE 6.0
۸,۴۶۳ ۱ %
Opera
Opera
۷,۸۵۰ ۱ %
IE 10.0
IE 10.0
۷,۱۳۹ ۰ %
Edge
Edge
۴,۰۲۷ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Windows 7 ۶۰۰,۰۱۳ ۴۰ %
Linux ۳۰۸,۲۲۱ ۲۱ %
XP ۲۳۲,۹۳۱ ۱۶ %
Windows 2003 ۹۱,۲۶۳ ۶ %
Windows 10 ۷۲,۵۴۶ ۵ %
iOS ۷۰,۰۸۳ ۵ %
Other ۶۰,۳۸۸ ۴ %
Windows 8 ۳۶,۷۴۲ ۲ %
Android ۲۴,۵۳۱ ۲ %
Vista ۵,۲۹۹ ۰ %
FreeBSD ۲۴۴ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
طبقه بندی مشاغل ۳,۶۹۰
قانون کار ۳,۲۸۸
سنوات ۲,۹۱۷
طرح طبقه بندی مشاغل ۲,۶۴۲
وزارت کار ۲,۱۴۳
اداره کار ۱,۴۰۲
قانون مدیریت خدمات کشوری ۱,۲۴۹
rkj.mcls.gov.ir ۱,۱۵۳
روابط کار ۱,۱۱۲
دیوان عدالت اداری ۱,۰۲۵
اداره کل روابط کار و جبران خدمت ۹۵۸
حق اولاد ۸۹۰
طرح طبقه بندی مشاغل کارگری ۷۶۷
اداره کل روابط کار ۷۰۶
قانون خدمات کشوری ۶۸۲
مرخصی ۶۳۵
طبقه بندی مشاغل قانون کار ۴۷۶
مرخصی زایمان ۴۶۲
اداره کار تهران ۴۵۱
www.rkj.mcls.gov.ir ۴۲۱
http://rkj.mcls.gov.ir ۳۹۱
آدرس وزارت کار ۳۶۲
مزد سنوات ۳۶۰
آیین دادرسی کار ۳۵۱
سایت وزارت کار ۳۴۸
عیدی ۳۱۱
قانون مدیریت خدمات کشوری متن کامل ۲۹۲
سایت اداره کار ۲۸۱
بخشنامه اداره کار ۲۷۳
حق سنوات در قانون کار ۲۶۵
پایه سنوات ۲۶۰
اداره جبران خدمت ۲۵۱
حق سنوات ۲۴۹
بیمه بیکاری ۲۴۷
جبران خدمت ۲۴۲
قانون حق اولاد ۲۴۱
اداره کل روابط کارو جبران خدمت ۲۳۸
نحوه محاسبه مرخصی در قانون کار ۲۳۴
متن کامل قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۳۴
older news google.com/url?sa=?q=how to ۲۳۳
جدول احتساب مزد سنوات ۲۲۸
زایمان ۲۲۲
قانون اداره کار ۲۱۸
اداره کل روابط کار وجبران خدمت ۲۱۷
آدرس اداره کار تهران ۲۱۵
اضافه کار ۲۱۴
قانون سنوات وزارت کار ۲۱۴
دستمزد ۲۰۹
متن قانون مدیریت خدمات کشوری ۲۰۸
ماده 24 قانون کار ۲۰۷