تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی

-         بر اساس مصوبه شماره 38326/ت 27506 مورخ 5/9/81  و همچنین مصوبه شماره 84515/ت 34613 مورخ 15/12/84  هیات محترم وزیران، کلیه شرکت های خدماتی و تعاونی ها جهت عقد قرارداد با دستگاه های اجرایی و شرکت های دولتی می بایست نسبت به اخذ گواهی تعیین صلاحیت اقدام نمایند .

-         واحدهای مشمول این مصوبات برای انجام اموری از قبیل حمل و نقل ، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی(نظیر نامه رسانی، تلفنچی، تنظیفات، نگهبانی، امور آبدارخانه، پیشخدمتی) نگهداری و خدمات فضای سبز ، چاپ و تکثیر ، امور بهره برداری از تاسیسات و نظایر آن ها می باشد .

-         جهت اخذ تایید صلاحیت شرکت های خدماتی و تعاونی ها متقاضیان می بایست به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانی که شرکت ثبت شده است ، مراجعه نمایند .

-         شرکت های مشمول این دستورالعمل باید دارای دفاتر قانونی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی بوده و ارایه مفاصاحساب مالیاتی و مفاصاحساب تامین اجتماعی و ارایه جواز کسب الزامی است .

 

  ضوابط و مقررات قانونی 

توسط مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دستورالعمل شماره 96127 مورخ 1400/6/08 تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  طی نامه شماره 96884 مورخ 1400/6/09دستورالعمل شماره 96127 مورخ 1400/6/08 تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ کرد.بر اساس نامه فوق الذکر و با عنایت به صراحت ماده 36 دستورالعمل ابلاغی، از تاریخ اجرای دستور العمل مذکور، دستور العمل شماره 14971 مورخ 1388/02/19 و دستور العمل شماره 108347 مورخ 1399/6/22 کان لم یکن می گردد.

مشخصات شرکت های خدماتی تامین نیروی انسانی لغو صلاحیت شده در کمیته مرکزیتاریخ بروزرسانی : ۲۹ شهریور ۱۴۰۰ ۱۳:۵۱