اخبار

ثبت نام آزمون مدرسان و مشاوران روابط کار تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

ثبت نام آزمون مدرسان و مشاوران روابط کار  تا اطلاع ثانوی به تعویق افتاد.

با عنایت به اینکه هیات عمومی محترم دیوان عدالت اداری متعاقب نظریه فقهای محترم شورای نگهبان، طی دادنامه شماره 863 مورخ 96/9/7 اطلاق مواد (2) و (4) آیین نامه های مذکور را به دلیل عدم درج دو شرط "وثاقت" و "امانت" به عنوان شرایط مدرسان و مشاوران روابط کار خلاف شرع دانسته و ابطال نموده است، لذا حسب دستور معاون محترم روابط کار، مقرر گردید به منظور اجرای رای یادشده و تا زمان اصلاح مواد مربوط، ثبت نام از داوطلبان و اجرای آزمون های مذکور متوقف گردد.

 بدیهی است پس از اقدامات قانونی مراتب به طریق مقتضی اطلاع رسانی خواهد شد.

۲۷ دی ۱۳۹۶ ۰۸:۵۹