اخبار

بخشنامه حداقل مزد سال 1396 و دستورالعمل های تبعی آن ابلاغ شد.

بخشنامه حداقل مزد سال 1396 و دستورالعمل های تبعی آن ابلاغ شد.
برای دریافت فایل بخشنامه مزبور و دستورالعمل های تبعی آن اینجا کلیک کنید.
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ۱۶:۱۴