اخبار

اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول خلاصه حداقل مزد سال 1396 را منتشر کرد.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول خلاصه حداقل مزد سال 1396 را منتشر کرد.
اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول خلاصه حداقل مزد سال 1396 را منتشر کرد. برای دریافت جدول مزبور اینجا کلیک نمایید.
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵:۵۴