اخبار

بخشنامه حداقل مزد سال 1396 و دستورالعمل های تبعی آن ابلاغ شد.

بخشنامه حداقل مزد سال 1396 و دستورالعمل های تبعی آن ابلاغ شد.
بخشنامه حداقل مزد سال 1396 و دستورالعمل های تبعی آن ابلاغ شد. برای دریافت فایل بخشنامه مزبور و دستورالعمل های تبعی آن اینجاکلیک کنید.
۲۸ اسفند ۱۳۹۵ ۱۵:۵۴