اخبار

حق مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال 1395 چهارصد هزار ریال (400000 ریال) تعیین شد.

حق مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال 1395 چهارصد هزار ریال (400000 ریال) تعیین شد.

به موجب تصویب نامه هیات محترم وزیران حق مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای مهرماه سال 1395 چهارصد هزار ریال (400000 ریال) تعیین شد. برای دریافت متن تصویب نامه مذکور اینجا و جهت دریافت نامه ابلاغ تصویب نامه فوق توسط اداره کل روابط کار و  جبران خدمت به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی اینجا کلیک نمایید.

۲۹ آبان ۱۳۹۵ ۱۵:۵۱