اخبار

توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت ​نظام ارزیابی مشاغل با هدف انطباق طرح های طبقه بندی مشاغل با ضروریات کارگاه ها مورد اصلاح و تجدید نظر کلی قرار گرفت.

توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت ​نظام ارزیابی مشاغل با هدف انطباق طرح های طبقه بندی مشاغل با ضروریات کارگاه ها مورد اصلاح و تجدید نظر کلی قرار گرفت.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای ماده (48) قانون کار و به منظور انطباق طرح های طبقه بندی مشاغل با ضروریات کارگاه ها و فراهم آوردن امکان افزایش سطح دریافتی کارگران متناسب با بهره وری نیروی کار اقدام به اصلاح و تجدید نظر کلی نظام ارزیابی مشاغل نمود. همچنین اهداف و یا ویژگی های دیگری هم بر اصلاح و تجدیدنظر کلی نظام ارزیابی مشاغل نظام ارزیابی مشاغل مترتب بوده است که عبارتند از: رعایت پرداخت مزد مساوی برای کار هم ارزش در شرایط یکسان برای مرد و زن، ایجاد تناسب بین ارزیابی شغل، ارزشیابی شاغلین و عملکرد نیروی کار، انعطاف پذیری لازم به منظور تشخیص عملکردهای متفاوت کارکنان و جبران خدمات افراد متناسب با کارایی، قابلیت ها و توانایی ها هر یک در عین تبعیت از چارچوب ها و معیارهای مشخص پرداخت به آنان، استفاده مطلوب و منطقی بر حسب گوناگونی و ماهیت کارگاه ها و کاربست درست و مناسب روش های علمی ارزشیابی و طبقه بندی مشاغل، ایجاد مبنای عقلایی و قانونی در جهت تطبیق ارزش های تخصصی با شرایط کارگاه ها به منظور افزایش درآمد کارکنان و ایجاد ضوابط و معیارهای منصفانه مزدی بر مبنای واقعیات مشهود و نامشهود مشاغل، نظام ارزیابی مشاغل. برای دریافت نظام ارزیابی مشاغل که به شماره 49240 مورخ 1395/03/22  مورد تصویب وزیر محترم تعاون کار و رفاه اجتماعی قرارگرفته است اینجاکلیک نمایید.

۲۵ خرداد ۱۳۹۵ ۱۰:۱۴

نظرات بینندگان


نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید