اخبار

نتایج طرح پیمایش ساختار پرداخت مزدی کارگاه ها در سال 1393 منتشر شد.

نتایج طرح پیمایش ساختار پرداخت مزدی کارگاه ها در سال 1393 منتشر شد.

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اولین بار در سال 1393 با رویکردی کاملا علمی و معطوف با برنامه های جدید معاونت روابط کار، اقدام به اجرای طرح پیمایش مزد به طور محدود در 1016 کارگاه در 23 استان کشور نموده است . در این راستا با جمع آوری الکترونیکی اطلاعات مزد پایه و سایر اطلاعات اجزای تشکیل دهنده حقوق و دستمزد 30986 نفر از کارکنان در مشاغل نمونه ای از قبیل مدیر، کارشناس و کارمند در پنج رسته شغلی اداری، مالی، بازرگانی، فنی پشتیبانی و فن آوری اطلاعات نتایج این پروژه را بدون تحمیل هیچ هزینه‌ای، در دسترس کارگاه ها قرار داده است. برای دریافت نتایج طرح مزبور اینجا کلیک نمایید.

اهمیت پیمایش مزد در حوزه مدیریت منابع انسانی و حتی حوزه مدیریت کلان یک کسب و کار به حدی است که پیش بینی می شود با اجرای این طرح در سال های آتی و با درنظر گرفتن نتایج حاصل از آن، علاوه بر اجرای عدالت درون سازمانی در کارگاه ها قدرت رقابت پذیری هرکارگاه با سایر کارگاه ها در صنایع مشابه یا در سطح منطقه ای یا ملی از لحاظ پرداخت حقوق پایه و سایر موارد پرداختی نهادینه شود.

همچنین به منظور جمع آوری الکترونیکی اطلاعات شغلی و مزد پایه کارگاه ها و اطلاعات سایر اجزای تشکیل دهنده حقوق و دستمزد در سال 1394، سامانه پیمایش مزد به نشانی الکترونیکی http://peymayeshmozd.mcls.gov.ir/ طراحی شده و در دسترس کارگاهها قرار داده شده است تا هر ساله با به روز نمودن اطلاعات مزدی مشاغل مذکور، نتایج آن در دسترس عموم قرار گیرد.

۸ خرداد ۱۳۹۵ ۱۳:۵۹