اخبار

جدول خلاصه حداقل مزد سال 1395 مشمولان قانون کار توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت تهیه شد.

جدول خلاصه حداقل مزد سال 1395 مشمولان قانون کار توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت تهیه شد.
جدول خلاصه حداقل مزد سال 1395 مشمولان قانون کار توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت تهیه شد، برای دریافت جدول مزبور اینجا کلیک کنید.
۲۴ اسفند ۱۳۹۴ ۱۰:۰۱