اخبار

کتاب آیین دادرسی در اختلافات کار گر و کارفرما منتشر شد.

کتاب آیین دادرسی در اختلافات کار گر و کارفرما منتشر شد.

کتاب آیین دادرسی در اختلافات کارگر و کارفرما که توسط  آقای دکتر ابراهیم تقی زاده و آقای عبدالحسین صالحی منش تالیف شده است، به زیور طبع آراسته شد، برای ملاحظه طرح روی جلد کتاب مذکور اینجا کلیک کنید.

۷ مهر ۱۳۹۴ ۰۷:۵۷