اخبار

مفاد دستورالعمل شماره (4) روابط کار مورخ 1387/4/12 کماکان به قوت خود باقی است.

مفاد دستورالعمل شماره (4) روابط کار مورخ 1387/4/12 کماکان به قوت خود باقی است.

مفاد دستور العمل شماره (4) روابط کار  همچنان به قوت خود باقی است، اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با صدور نامه شماره 24599 مورخ 1394/2/16 به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها، تاکید کرد:«مفاد دستورالعمل شماره(4) روابط کار و مکاتبات بعدی مربوط به آن کماکان به قوت خود باقی است ومراجع حل اختلاف مکلفند در رسیدگی به دعاوی بیمه ای با رعایت مفاد آن دستورالعمل و مکاتبات بعدی رای مقتضی را صادر نمایند.» برای دریافت متن نامه مذکور اینجا کلیک کنید.

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ ۱۳:۲۱