اخبار

توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت تهیه شد:جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال 1393

توسط اداره کل روابط کار و جبران خدمت تهیه شد:جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال 1393

اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول احتساب مزد سنوات تا پایان سال 1393، موضوع ماده 5 دستورالعمل اجرائی طرح طبقه بندی مشاغل برای تطبیق کارکنان در سال 1394 را تهیه کرد، برای دریافت جدول مذکور کلیک نمایید.

۲۷ اسفند ۱۳۹۳ ۱۶:۲۰