اخبار

دستورالعمل شماره 38 روابط کار مورخ 1393/12/2 ازسوی معاون محترم روابط کار ابلاغ شد.

دستورالعمل شماره 38 روابط کار مورخ 1393/12/2 ازسوی معاون محترم روابط کار ابلاغ شد.
دستورالعمل شماره 38 روابط کار مورخ 1393/12/2 ازسوی معاون محترم روابط کار ابلاغ شد. برای دریافت دستورالعمل مذکور اینجا کلیک نمایید.
۱۲ اسفند ۱۳۹۳ ۱۱:۵۲