اخبار

اجرای دستور العمل ماده 148 قانون کار متوقف شد.

اجرای دستور العمل ماده 148 قانون کار متوقف شد.

به موجب دادنامه شماره9309970901902625 مورخ 1393/11/18 شعبه 19 دیوان عدالت اداری دستور موقت مبنی بر توقف اجرای دستورالعمل ماده 148 قانون کار صادر شد. لازم به ذکر است گزارش موضوع مذکور به موجب نامه شماره 231303 مورخ 1393/12/9اداره کل روابط کار وجبران خدمت به ادارات کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استان ها اعلام شده است.برای مشاهده دادنامه دیوان اینجا  و برای ملاحظه نامه اداره کل روابط کار وجبران خدمت به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها اینجا کلیک نمایید.

۱۱ اسفند ۱۳۹۳ ۱۱:۰۵