اخبار

دستورالعمل اداری مورخ 1393/10/3 وزیر محترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی موضوع ماده (148 )قانون کار ابلاغ شد.

دستورالعمل  اداری مورخ 1393/10/3 وزیر محترم تعاون، کار ورفاه اجتماعی موضوع ماده (148 )قانون کار ابلاغ شد.
دستورالعمل اداری مذکور به کلیه ادارات تعاون، کار ورفاه اجتماعی و تامین اجتماعی استانهای کشور ابلاغ گردید.

  شایان توجه است که  شیوه نامه اجرایی  این دستور العمل متعاقباً تهیه وابلاغ خواهد شد. برای دریافت دستورالعمل اداری مذکور اینجا کلیک کنید.

۶ دی ۱۳۹۳ ۲۲:۱۶