اخبار

چاپ دوم کتاب آیین دادرسی کارمنتشر شد.

چاپ دوم کتاب آیین دادرسی کارمنتشر شد.
چاپ دوم کتاب آیین دادرسی کار تالیف آقای حسین قبادی منتشر شد.

 

چاپ دوم کتاب آیین دادرسی کار تالیف آقای حسین قبادی توسط انتشارات جنگل منتشر شد. در چاپ دوم کتاب، با توجه به قانون جدید دیوان عدالت اداری(قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1390/9/22 مجلس شورای اسلامی)، ویرایش های لازم صورت گرفته است.

 

۱۴ آبان ۱۳۹۳ ۱۵:۱۶