اخبار

دستور العمل «چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مامور پست موضوع ماده 50 آیین دادرسی کار» ابلاغ شد.

دستور العمل «چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مامور پست موضوع ماده 50 آیین دادرسی کار» ابلاغ شد.
دستور العمل «چگونگی ابلاغ اوراق دعوا از طریق مامور پست موضوع ماده 50 آیین دادرسی» در مورخ1393/7/12 کار ابلاغ شد. برای دیدن متن مصوبه اینجا را ملاحظه فرمایید.
۳ آبان ۱۳۹۳ ۰۹:۳۹