اخبار

دستورالعمل «چگونگی انتشار مفاد دادخواست در روزنامه کثیر الانتشار» ابلاغ شد.

دستورالعمل «چگونگی انتشار مفاد دادخواست در روزنامه کثیر الانتشار» ابلاغ شد.
دستورالعمل «چگونگی انتشار مفاد دادخواست در روزنامه کثیر الانتشار» در مورخ 93/7/12 ابلاغ شد. متن دستورالعمل را در اینجا ملاحظه فرمایید.
۳ آبان ۱۳۹۳ ۰۹:۲۷