اخبار

دستورالعمل شماره 37 روابط کار

دستورالعمل شماره 37 روابط کار
دستورالعمل شماره 37 روابط کار در خصوص نمونه برگ های رسیدگی در تاریخ 1393/05/05 ابلاغ شد. متن دستورالعمل را می توانید از اینجا دریافت کنید.
۶ اَمرداد ۱۳۹۳ ۱۲:۱۶