اخبار

تصویب نامه موضوع افزایش حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف اصلاح شد.

تصویب نامه موضوع افزایش حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف اصلاح شد.

تصویب نامه موضوع افزایش حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف اصلاح شد. برای مشاهده متن اصلاح شده تصویب نامه مذکور، اینجا کلیک کنید. برای دیدن متن اصلاح تصویب نامه مذکور در تارنمای روزنامه رسمی کشور اینجا کلیک کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۱۷ خرداد ۱۳۹۳ ۱۶:۱۶