اخبار

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال 1393 افزایش یافت(متن مصوبه)

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال 1393 افزایش یافت(متن مصوبه)
کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال 1393 افزایش یافت. برای دریافت متن مصوبه افزایش کمک هزینه مسکن اینجا کلیک کنید.
۳ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۱۴