اخبار

اطلاعیه به دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل در خصوص آخرین مهلت ارسال طرح های طبقه بندی مشاغل

اطلاعیه به دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل در خصوص آخرین مهلت ارسال طرح های طبقه بندی مشاغل
به اطلاع مسوولین دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل می رساند آخرین مهلت ارایه طرح های طبقه بندی مشاغل (شامل پیش نویس، مجلدات مرحله اول و گزارشات اجرایی) به این اداره کل و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها تاریخ 1392/12/1 تعیین می گردد. بدیهی است بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح هایی که پس از تاریخ مذکور ارسال شوند به سال آتی موکول خواهد شد.
۳ خرداد ۱۳۹۳ ۱۴:۱۱