اخبار

حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف افزایش می یابد. (متن مصوبه)

حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف افزایش می یابد. (متن مصوبه)
حق حضور اعضای هیات های تشخیص و حل اختلاف افزایش می یابد. برای دریافت متن مصوبه هیات محترم وزیران درخصوص موضوع مذکور  اینجاکلیک کنید.
۱۷ خرداد ۱۳۹۳ ۱۵:۵۰