اخبار

افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال 1393

افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال 1393

هیات وزیران در جلسه مورخ 1392/10/14 بنا به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد ماده (2)اصلاحی قانون راجع به طبقه بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری مصوب 1359/1/27 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران- مصوب 1370 - تصویب نمود:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای سال 1393 به میزان دویست هزار (200000) ریال تعیین می شود.

 

متن مصوبه هیات وزیران را می توانید از اینجا دریافت نمایید.

۱۴ دی ۱۳۹۲ ۱۵:۵۵