اخبار

برگزاری اولین آزمون آنلاین عضویت کمیته های طبقه بندی مشاغل

برگزاری اولین آزمون آنلاین عضویت کمیته های طبقه بندی مشاغل
اولین دوره آزمون آنلاین عضویت کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگاه های مشمول قانون کار آذرماه 1392 در استان قزوین برگزار گردید.

طبق ماده 48 قانون کار و دستورالعمل مربوط، وجود کمیته های طبقه بندی مشاغل در کارگاه های دارای طرح ضرورت دارد. این کمیته ناظر بر اجرای بهینه طرح طبقه بندی است. لازمه اعتبار تصمیم گیری ها و آرای مربوط به آنان شرکت در آزمون و کسب موفقیت در آن می باشد.

آزمون عضویت کمیته های طبقه بندی مشاغل همه ساله در ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها به صورت کتبی و روش سنتی با حضور ناظران اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت متبوع برگزار می گردید که با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ابداع روش های مختلف آزمون الکترونیکی و همچنین دسترسی ادارات کل سراسر کشور به خطوط اینترنت، برگزری این آزمون بصورت الکترونیکی میسر گردید که این امر به کاهش هزینه ها، دقت بیشتر آزمون، افزایش تعداد آزمون ها در سال، افزایش تعداد شرکت کنندگان و تسهیل شرکت آنان در آزمون کمک می کند.

گفتنی است اولین دوره آزمون آنلاین عضویت کمیته های طبقه بندی مشاغل کارگاه های مشمول قانون کار آذرماه 1392 در استان قزوین برگزار گردید.

۲۵ آذر ۱۳۹۲ ۱۱:۴۶