اخبار

توسط مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی

تصویب نامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال 1401،به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد.

تصویب نامه افزایش کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار  از ابتدای فروردین ماه سال 1401،به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد.

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصویب نامه شماره 42294/ ت  59703 ه _مورخ 3/18/ 1401 هیات محترم وزیران در خصوص افزایش  کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار را که به موجب آن از ابتدای فروردین ماه سال 1401، ماهانه مبلغ پنج میلیون و پانصد هزار ریال تعیین شده است، برای آگاهی و اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ کرد.

۲۳ خرداد ۱۴۰۱ ۰۹:۴۹
تارنمای اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
کلیدواژه ها: حق مسکن، حق مسکن کارگران، حق مسکن کارگری، حق مسکن سال 1401،کمک هزینه مسکن سال 1401