اخبار

با حضور ویدیو کنفرانسی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی

اولین دوره آموزشی تخصصی دیوان عدالت اداری در روز سه شنبه مورخ 1401/3/17 برگزار شد.

اولین دوره آموزشی تخصصی دیوان عدالت اداری در روز سه شنبه مورخ 1401/3/17 برگزار شد.

 اولین دوره آموزشی تخصصی دیوان عدالت اداری در روز سه شنبه مورخ 1401/3/17 در ساختمان مجموعه تلاش وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی با حضور ویدیو کنفرانسی وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مشارکت معاونت روابط،معاونت امور مجلس،حقوقی و استانها، ادارات کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استانها و با حضور معاون محترم قضایی، کار و تامین دیوان عدالت اداری و مستشاران محترم دیوان عدالت اداری برگزار شد. جناب آقای دکتر غرویوی مدیرکل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این دوره آموزشی، طی سخنانی بیان داشت: عارض شدن پاندمی کرونا موجب شد که آموزش های حضوری امکان برگزاری نداشته باشند و این دوره آموزشی هم با حضور همکاران استانی نزدیک تر به استان تهران و ارتباط ویدیو کنفرانسی بقیه استانها برگزارشد.تمام تلاش ها بر این است که تمام آرا صادره از هیات های تشخیص و حل اختلاف به صورت قانونمند و با استواری و دقت بیشتری صادر بشود و کمترین میزان از نقض آرا در دیوان را داشته باشیم. از این دوره های آموزشی ما به جد استقبال می کنیم و بنای مان بر این است که در طول سال این طور جلسات استمرار داشته باشد. امکان این که همه همکاران از سراسر کشور حضور داشته باشند، شاید در شرایط کنونی(اولین نشست)، مقدور نباشد. وی افزود:به عنوان شروع کار ما خواستیم در واقع به صورت تلفیقی تعدادی از دوستان در استانهای همجوار حضور داشته باشند و همکاران مان در سایر استانها،به صورت ویدئو کنفرانسی از مطالب ارزشمند اساتید محترم بهره مند بشوند، اگر این امکان فراهم شد و شرایطش به وجود آمد. بنا داریم که این جلسات به صورت حضوری باشد و همه همکارها از سراسر کشور حضور داشته باشند.

۱۸ خرداد ۱۴۰۱ ۱۰:۱۷
تارنمای اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی |
Loading