اخبار

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 1400 را محاسبه و منتشر کرد

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعی جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 1400 را محاسبه و منتشر کرد
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 1400 را محاسبه و منتشر کرد.
۲۳ اسفند ۱۴۰۰ ۱۲:۳۹
کلیدواژه ها: بخشنامه حداقل مزد سال 1401، حداقل مزد سال 1401، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی