اخبار

توسط مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

دستورالعمل شماره 96127 مورخ 1400/6/08 تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد

دستورالعمل شماره 96127 مورخ 1400/6/08 تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها ابلاغ شد

مدیر کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی  طی نامه شماره 96884 مورخ 1400/6/09دستورالعمل شماره 96127 مورخ 1400/6/08 تعیین صلاحیت و رتبه بندی شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی به مدیران کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ها ابلاغ کرد.بر اساس نامه فوق الذکر و با عنایت به صراحت ماده 36 دستورالعمل ابلاغی، از تاریخ اجرای دستور العمل مذکور، دستور العمل شماره 14971 مورخ 1388/02/19 و دستور العمل شماره 108347 مورخ 1399/6/22 کان لم یکن می گردد.

 

        https://rkj.mcls.gov.ir/fa/sherkatkhadamti

۱۰ شهریور ۱۴۰۰ ۰۹:۲۲