اخبار

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه مزد سال 1400 را تهیه و منتشر کرد

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه مزد سال 1400 را تهیه و منتشر کرد
 
اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار ورفاه اجتماعی جدول خلاصه بخشنامه مزد سال 1400 را تهیه و منتشر کرد.

 

 

۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۴۰
کلیدواژه ها: بخشنامه حداقل مزد سال 1400، مزد 1400، مزد سال 1400، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی