اخبار

اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 1399 را محاسبه و منتشر کرد

اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 1399 را محاسبه و منتشر کرد
 
اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول محاسبه مزد سنوات تا پایان سال 1399 را محاسبه و منتشر کرد.

۲۷ اسفند ۱۳۹۹ ۱۷:۲۸
کلیدواژه ها: بخشنامه حداقل مزد سال 1400، مزد 1400، مزد سال 1400، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی