اخبار

اداره کل روابط کار و جبران خدمت جدول به روز رسانی شده خلاصه بخشنامه حداقل مزد از اول تیر ماه سال 1399 را تهیه و منتشر کرد.

جدول خلاصه بخشنامه حداقل مزد  از ابتدای تیرماه سال 1399
 

اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جدول به روز رسانی شده خلاصه بخشنامه حداقل مزد از اول تیر ماه سال 1399 را تهیه و منتشر کرد.

 

۲ شهریور ۱۳۹۹ ۱۴:۳۱
کلیدواژه ها: بخشنامه حداقل مزد سال 1399، حق مسکن کارگران مشمول قانون
اخبار مرتبط