اخبار

توسط وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت

بخشنامه حداقل مزد سال 99 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد.

بخشنامه حداقل مزد,سال 1399,دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد

بخشنامه حداقل مزد سال 1399 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر شریعتمداری جهت اجرا به کلیه کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون کار ابلاغ گردید و همچنین دستورالعمل های تبعی بخشنامه مذکور به امضای مدیر کل محترم روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.

 

 

۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۲:۱۹
کلیدواژه ها: مزد, دستمزد, حداقل مزد,حداقل دستمزد,وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی,اداره کل روابط کار و جبران خدمت,وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی,شریعتمداری,محمد شریعتمداری