اخبار

توسط وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت

بخشنامه حداقل مزد سال 99 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد.

بخشنامه حداقل مزد سال 99 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد.

بخشنامه حد اقل مزد سال 1399 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی جناب آقای دکتر شریعتمداری جهت اجرا به کلیه کارفرمایان و کارگاه های مشمول قانون کار ابلاغ گردید، همچنین دستورالعمل های تبعی بخشنامه مذکور به امضای مدیر کل روابط کار وجبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا ابلاغ شد.
۲۶ فروردین ۱۳۹۹ ۲۰:۳۴
کلیدواژه ها: حداقل مزد 99