اخبار

به دستور مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت و با هدف خدمت رسانی به جامعه کار و تولید در شرایط شیوع ویروس کرونا

نمونه اوراق دادخواست هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کار بر روی تارنمای اداره کل روابط کار و جبران خدمت قرار گرفت.

اداره کار

به دستور مدیر کل محترم روابط کار و جبران خدمت و  با هدف خدمت رسانی به جامعه کار و تولید در شرایط شیوع ویروس کرونا نمونه اوراق دادخواست هیات تشخیص و هیات حل اختلاف کار بر روی تارنمای اداره کل روابط کار و جبران خدمت قرار گرفت.

 

 

 

 

۲۰ اسفند ۱۳۹۸ ۰۹:۴۴
کلیدواژه ها: دادخواست، شکایت