اخبار

برگزاری دوره میانی پودمان آموزشی طبقه بندی مشاغل برای کارشناسان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس

برگزاری دوره میانی پودمان آموزشی طبقه بندی مشاغل برای کارشناسان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس

دوره میانی پودمان آموزشی طبقه بندی مشاغل کارشناسان ادارات کل اجرایی با سرفصل های ارزیابی مشاغل و نظام جبران خدمات کارکنان شامل تعاریف و اهداف طبقه بندی مشاغل، طبقه بندی مشاغل در قانون کار ایران، نحوه تدوین و بررسی دستورالعمل اجرایی طرح های طبقه بندی مشاغل، انواع نظام های ارزیابی مشاغل کیفی و کمی، عملیات اجرایی برای ارزیابی شغل، سایر دستورالعمل های تبعی طرح های طبقه بندی مشاغل، تدوین نظام های جبران خدمت کارکنان، نحوه تطبیق کارکنان با طرح طبقه بندی مشاغل و اقدامات بعد از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل به صورت نظری و کارگاه آموزشی طبقه بندی مشاغل به صورت مجازی از طریق ویدئو کنفرانس طبق برنامه زمانبندی در آبان و آذرماه سال جاری برگزار و آزمون دوره از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد.

۲۱ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۲۹