اخبار

دوره پیشرفته پودمان آموزشی طبقه بندی مشاغل برای کارشناسان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور در حال برگزاری است

دوره پیشرفته پودمان آموزشی طبقه بندی مشاغل برای کارشناسان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور در حال برگزاری است

 

دوره پیشرفته آموزشی طبقه بندی مشاغل برای کارشناسان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور با سرفصل های ارزیابی مشاغل به روش هی Hay ، آنالیز مشاغل به روش مرسر Mercer و ارزیابی مشاغل به روش واتسون وایت و GGS از تاریخ 1398/10/14 به صورت مجازی از طریق ویدئو کنفرانس شروع شده و تا نیمه بهمن ماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.

۲۱ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۲۱