اخبار

دوره مقدماتی پودمان آموزشی طبقه بندی مشاغل برای کارشناسان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد

دوره مقدماتی پودمان آموزشی طبقه بندی مشاغل برای کارشناسان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور از طریق ویدئو کنفرانس برگزار شد

 

 دوره مقدماتی پودمان آموزشی طبقه بندی مشاغل کارشناسان ادارات اجرایی شامل ریاضیات و آمار مقدماتی و کاربرد آنها در اکسل به صورت مجازی از طریق ویدئو کنفرانس در مهر و آبان ماه سال جاری برگزار گردید . همچنین آزمون دوره از طریق سامانه یادگیری الکترونیکی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به صورت برخط (آنلاین) برگزار شد.

۲۱ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۱۹