اخبار

برگزاری پودمان آموزشی طبقه بندی مشاغل کارشناسان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور برای اولین بار

برگزاری پودمان آموزشی طبقه بندی مشاغل کارشناسان ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور برای اولین بار

 

اداره کل روابط کار و جبران خدمت برای اولین بار به منظور آماده سازی، انتقال تجربه و ارتقاء سطح علمی کارشناسان ادارات کل اجرایی سراسر کشور نسبت به تدوین و اجرای برنامه پودمان آموزشی طبقه بندی مشاغل 60 ساعته در سه سطح مقدماتی، میانی و پیشرفته اقدام نموده است. این دوره با حضور اساتید مجرب و صاحب نظر با همکاری مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری، اداره کل توسعه منابع انسانی، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی و موسسه کار و تامین اجتماعی به صورت مجازی از طریق ویدئو کنفرانس در روزهای شنبه و سه شنبه هر هفته برگزار می شود و پس از اتمام هر دوره آموزشی آزمون مربوط برگزار می گردد.  

برنامه ریزی دوره پودمان آموزشی به نحوی تدوین شده است که آموزش مجازی پس از ساعات اداری انجام شده تا خللی در انجام وظایف شغلی کارشناسان اجرایی وارد نشود. همچنین برگزاری دوره به صورت مجازی سبب صرفه جویی در هزینه های مربوط شده است.

۲۱ دی ۱۳۹۸ ۱۱:۱۷