اخبار

بخشنامه حداقل مزد سال 1398 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد.

بخشنامه حداقل مزد سال 1398 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد.

بخشنامه حد اقل مزد سال 1398 و دستورالعمل های تبعی آن برای اجرا ابلاغ شد. بخشنامه مذکور به امضای وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستورالعمل های تبعی آن به امضای مدیر کل محترم روابط کار وجبران خدمت جهت اجرا ابلاغ شد.

۲۸ اسفند ۱۳۹۷ ۱۶:۱۸