اخبار

ثبت نام در «سامانه جامع روابط کار» از طریق دفاتر منتخب پیشخوان دولت در استان تهران آغاز شد.

ثبت نام در سامانه جامع روابط کار»در دفاتر منتخب پیشخوان دولت استان تهران آغاز شد.

ثبت نام آزمایشی در «سامانه جامع روابط کار» از طریق دفاتر منتخب پیشخوان دولت در استان تهران آغاز شد.به منظور استفاده ازخدمات سامانه جامع روابط کار کارگران، کارفرمایان و دیگر ذی نفعان با یک بار مراجعه به یکی از دفاتر منتخب پیشخوان دولت و ارائه کارت ملی اقدام به ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت نام کاربری و رمز عبور اختصاصی می نمایند و پس از آن به جای صرف وقت و  هزینه در مراجعات حضوری به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی تمامی فرآیندهای حوزه روابط کار پیگیری می نمایند . شایان ذکر است که فاز نخست این سامانه شامل ثبت قراردادهای کار و تمامی مراحل دادرسی کار اعم از طرح دادخواست، تعیین وقت رسیدگی، ارائه لوایح مربوط و ابلاغ رای از طریق سامانه صورت گرفته و کارگران و کارفرمایان در مراحل مختلف از طریق پیامک یا استفاده از فضای مجازی از روند امور مطلع خواهند شد. باوجود این سامانه کارگران و کارفرمایان بدون صرف هزینه از یک نظام رسیدگی الکترونیکی سالم و عادلانه روابط کار در هر شرایط و هر مکانی بدون مراجعه حضوری برخوردار خواهند بود.

۱۴ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۱۲