اخبار

سامانه جامع روابط کار با هدف ساماندهی و نظارت هر چه بیشتر بر اجرای قانون کار و تنظیم روابط کار راه اندازی می شود

rkj


با عنایت به توسعه روزافزون دولت الکترونیک و مزایای گسترده آن توجه به اثربخشی، کیفیت و انسجام خدمات، مشارکت گسترده صاحبان کسب ‌وکار و شهروندان در انجام امور جاری، دریافت خدمات و سهولت نقاط دسترسی اطلاعاتی به همراه پوشش مطلوب شبکه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. در این راستا و به منظور کارآمدی هر چه بیشتر خدمات الکترونیکی و افزایش تعامل‌پذیری بین دولت و آحاد جامعه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همگام با سیاست های دولت تدبیر و امید و به منظور مدیریت و نظارت هر چه بیشتر بر اجرای قانون کار و تنظیم روابط کار کشور از  طریق الکترونیکی نمودن فرآیند و گردش کار فرآیندهای حوزه روابط کار و پیمایش تمامی شاخص های بازار کار در محدوده مشمولین قانون کار در حوزه های بازرسی کار، ایمنی و حفاظت فنی، حمایت از مشاغل و  واحدهای مشکل دار ، شکایات کارگری،  قراردادهای کار، جبران خدمات کارگران و  تشکل های کارگری و کارفرمایی، اقدام به تهیه "سامانه جامع روابط کار" نمود تا ضمن ایجاد تحولی شگرف در نحوه ارائه خدمات به شرکای اجتماعی، گام بلندی در افزایش رضایتمندی شرکای اجتماعی و تکریم ارباب رجوع بردارد .

«سامانه ثبت قراردادهای کار» که به عنوان هسته اصلی سامانه جامع روابط کار محسوب می شود موجبات مدیریت و نظارت بر تنظیم روابط کار، تعیین و بازتعریف مقررات کار حاکم بر جامعه کار و تلاش شامل امنیت، ایجاد روابط سالم بین کارگر و کارفرما، تبیین سیاستهای بازارکار، بهینه سازی و ارتقای نظام اجرایی حوزه کار، ارتقای نظام مبتنی بر خدمات الکترونیک و بسترسازی جمع آوری اطلاعات آماری دقیق و به روز به عنوان مبنای هرگونه سیاستگذاری و بالطبع برنامه ریزی، نظارت بر عملکرد واحدها و سازمان های ارایه دهنده خدمات، وجود یک رویه یکسان در ارایه خدمات به مردم، امکان تشخیص و رصد مشکلات در مناطق جغرافیایی کشور به منظور ارائه راهکارهای صحیح و عملی را فراهم می سازد.

خدمات سامانه جامع روابط کار فقط منحصر به موارد فوق نبوده و این سامانه شامل بیش از 30 زیر سامانه است.
به زودی قسمت های دیگر این سامانه راه‌اندازی خواهد شد و تمامی امور مرتبط با بازرسی کار، طبقه‌بندی مشاغل کارگری، مقرری بگیران بیمه بیکاری، حوادث ناشی از کار،  آموزش‌های ایمنی کار و سایر موارد مربوط از طریق خدمات سامانه مذکور به جامعه هدف ارائه خواهد شد.

۱۴ اَمرداد ۱۳۹۷ ۰۹:۰۹