اخبار

آخرین مهلت ارائه طرح های طبقه بندی مشاغل به اداره کل روابط کار و جبران خدمت تاریخ 1396/11/20 تعیین شد.

آخرین مهلت ارائه طرح های طبقه بندی مشاغل به اداره کل روابط کار و جبران خدمت تاریخ 1396/11/20 تعیین شد.
آخرین مهلت ارائه طرح های طبقه بندی مشاغل (شامل پیش نویس، مجلدات مرحله اول و گزارشات اجرایی) به اداره کل روابط کار و جبران خدمت  تاریخ 1396/11/20 تعیین شد. لازم به ذکراست، بررسی و اظهار نظر در خصوص طرح هایی که پس از تاریخ مذکور ارسال شوند به سال آتی موکول خواهد شد. برای دریافت نامه مذکور اینجا کلیک کنید.
۱۱ بهمن ۱۳۹۶ ۰۸:۴۴