نمایش اطلاعات فایل

آئین نامه نحوه انعقاد قراردادهای مربوط به تعیین و پرداخت پاداش افزایش تولید به منظور افزایش بهره وری موضوع ماده 47 قانون کار مصوب 1390

PDF

۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

۷ اردیبهشت ۱۳۹۲

۴۱۷.۳ کیلوبایت