نمایش اطلاعات فایل

اصلاحیه آئین نامه اجرایی ماده 4 قانون اعطای امتیازات ایثارگری و اشتغال در مناطق جنگی و جنگزده به کارگران مشمول قانون کار

PDF

۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

۳ اردیبهشت ۱۳۹۲

۶۴.۴ کیلوبایت