نمایش اطلاعات فایل

آیین نامه اجرایی ضوابط و مزایا و مشاغل قابل شمول به نظام های کارمزدی، مزد ساعتی و کارمزد ساعتی موضوع تبصره 2 ماده 35 قانون کار

PDF

۲۹ آذر ۱۳۹۱

۲۹ آذر ۱۳۹۱

۱۷۷.۱ کیلوبایت