نمایش اطلاعات فایل

قانون تشکیل کمیته برنامه ریزی هدایت و نظارت و پشتیبانی اعزام نیروی کار به خارج از کشور( موضوع ماده 53 قانون برنامه سوم توسعه )

PDF

۲۸ آذر ۱۳۹۱

۲۸ آذر ۱۳۹۱

۱۸۰.۲ کیلوبایت