دفاتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل هر گونه تغییر در مشخصات خود را به اداره کل روابط کار و جبران خدمت اعلام نمایند .

فهرست دفاتر مشاوره فنی طرح طبقه بندی مشاغل

ردیف

نام دفتر

نام مسؤول دفتر

تلفن

نمابر

همراه

1

آئین مدار

عبدالعلی صرافت

88093781

 -

09121309344

2

آباد

محمدحسین نجاتیان

44212041

44235204

09123115201

3

آریایی

علی آریایی

44803780

44803780

09122507921

4

آصفی

فریده آصفی

44089162

-

09122024992

5

ابراهیمی

شکور ابراهیمی

66500713

66500713

09121796402

6

ابراهیمی مهر

محمدرضا ابراهیمی مهر

22285638

44803780

09121782661

7

احتمالی

علی احتمالی النجق

021-44056070

021-44056070

09124144018

8

ارزیاب

غلامرضا خانلرخانی

44227046

44238425

09121325547

9

ارفعی

مصطفی ارفعی

22732115

22707928

 -

10

اسکندرنیا

محمد اسکندرنیا

05116041955

6077626

09153152408

11

اسکندری

سیروس اسکندری

0511-8780811

0511-8780811

0511-8799348

0511-8799348

09155152947

12

اصغریان

حسین اصغریان

88794079

 -

09121508667

13

افشین

علی افشین

05117678938

021221306239

09155181407

14

الهیان

محمدجواد الهیان

88695571

 -

09126035880

15

امامی

محمدحسین امامی

0441-3374268

0441-3374268

 0441-3367896

0441-3367896

09149469726

 16

 پویا

 محمد جواد اسدی نیک

 8000898

 -

 -

17

امامی نژاد

فرزاد امامی نژاد

44439381

 -

09121767347

18

امین

حسین پورداود

02633414532

02633414532

09129644312

09368386145

19

اندیشمند

کامبیز خلعتبری

88084853

88577765

09123438323

20

ایزدنیا

رضا ایزدنیا

66941376

66943173

09123211003

21

ایمن پویای تلاش

صالح قاسمی

44426283

44426283

09124793814

22

بارض

سید محمدرضا حسینی

0261-2221325

0261-2221325

0261-2203929

0261-2203929

09124871519

23

بحرآزاد

گیتی بحری اصفهانی

0262-4260611

0262-4260611

0262-4260611

0262-4260611

09121594187

24

بدیعی

کامران بدیعی

88370148

88590891

88363519

09121885122

25

برفر

نصرت اله برفر

88436411

88408463

09121019638

26

برنا

صفی اله براتی

0311-7752373

0311-7752373

0311-7814141

0311-7814141

09133135771

27

بصیر

مجید احمدی بصیر

22674852

 -

09123247349

28

بنیاد کار

هوشنگ بنیادی

04114414125

 -

09144018275

29

بهبودروش ها

حسین قاضی اسدی

55391014-15

55381365

 

30

بهترین

علیار بهترین

0441-2240247

0441-2240247

2230088

09143456700

31

بهره وران

هوشنگ تقوی نمین

44647049

44647049

09121862892

32

بهسازان

عبداله طاهری

22438135

88721227

09125708074

33

بهسو صنعت

احمد اثنی عشری

051-37653971-3

021-88531196-7

051-37653971-3

021-88531196-8

09151158533

09153143361

34

مرید پور

حمید مریدپور

88265685

88254854

09121902661

35

امامیان

آریا امامیان

   66069305        

     66069305

09121207783

36

پارسی نژاد

منوچهر پارسی نژاد

44643033

44643033

09121024934

38

پویان

عبدالمجید وحیدی

026-32777005

026-32777005

09122633645

39

پیام

ابوالقاسم کرم بیگی

 

 

09121016406

40

پیروان

سید رسول پیروان

 

 

09121073557

09111283504

09119608711

41

پیشروان

پرویز وصلی

22445508

 

09378794739

42

تدبیرشغل

محمود رشیدی محمودی

05116629778

6629778

09151140577

43

توسعه مدیریت ایران

محمد صادق ثمرانی

0261-4416390

0261-4416390

0261-4416390

0261-4416390

09354416390

44

جامعی

غلامعباس جامعی

0341-2724733

0341-2724733

0341-2754802

0341-2754802

09131405041

45

جدیدی

معصومه جدیدی

88747457

 

09122057900

46

جلالی

سیدمنوچهر سیدجلالی

06113336027

 

09125037436

47

جناب

هوشنگ جناب

44658188

44658188

09121863844

48

جوانمرد

یداله جوانمرد

04412230141

04412230141

09149469726

49

حبّی

بهمن حبّی

04412249026

 

09143413859

50

حریریان

فروغ حریریان

66925987

 

09127171092

51

حسن زاده

فاطمه حسن زاده

66912313

66912313

09121960626

52

حسینی

سیدمحمدحسینی

22215225

 

09125435886

53

حیدری

علی اکبر حیدری شللو

0414-3820631

0414-3820631

09143121378

54

خاموشی

الهه خاموشی

44641263

 

09122021857

55

خونساری - ابهری

فاطمه ابهری جعفرآبادی

22297974

22297974

09127902004

56

داروئی

پرویز دارویی حبیب آبادی

03116267211

 

09133180419

57

داروگر

بهرام داروگر

88072137

 

09123723250

58

راهکار مدیریت

محمدحسن حاجیلو

88012009

 

09124501004

59

رحمتی

قاسم رحمتی گواری

44070711

44091822

 

60

روحانی

علی روحانی

02612518285

 

09123618011

61

رونق

یوسف رونق

022888100-4

22888103

09122001113

62

رهنمود

حمیدرضا حسینی

44716335

 

09122762659

63

زارعی

ابوالقاسم زارعی

77418273

22298077

09121565136

64

زمان زاده

احمد زمان زاده

22219406

22219406

09123208606

65

زمانیان

کامبیز زمانیان

22226898

22226898

09121486079

66

زندنیا

کاوه زندنیا

22400912

 

09193197901

67

سازمان مدیریت صنعتی

داریوش حسین پور

22024474

22043001

09124163380

68

سایه

سیدمهرداد هاشمی

22059625

 

09124242835

69

سرمدی

نصراله سرمدی

88696343

88696344

09123712716

70

سینا

احمد قدس

22413583

22426943

09121308981

71

شادبخش

قلی شادبخش علیشاه

02614324653

02614324653

09123608062

72

شبستری

حمید محمدعلی زاده

22174377

 

09127082400

73

شجاع الدین حسامی

شجاع الدین حسامی

0251660339

02516766963

09127497847

74

شفق

قادر شفق

4797144

 

09143135679

75

صادقی

علی صادقی

22715901

22715901

09123230200

76

صادقیان

ابراهیم صادقیان

44118595

 

09123196975

77

صدارتی

محمد صدارتی

22283958

 

09121007234

78

صنعت و مدیریت ایران

جلال بهبهانی

88833126

88308660

 

79

طباطبائی

سید عباس طباطبائی

88768467

88766292

09121119260

80

طراحان خلیج فارس

رضا هاشمی

07614355421

 

09177616561

81

طرح اندیشان پیشرو

کاوه طاهری تفرشی

44459538

 

09123752897

82

طرح نو

علی اکبر خلیلی

22279059

 

09123457884

83

طرح و پژوهش

فاطمه شریعت محرری

88289734

88276654

09361050892

84

عسگر دژکام

عسگر دژکام

3371206

 

09144419824

85

عطائی

علی عطائی آشتیانی

22212176

66943519

09126300526

86

علایی

عبدالرضا علایی

0411-4429958

0411-4429958

0411-3378628

0411-3378628

09144146181

87

فاضلی تهرانی

علی فاضلی تهرانی

88753769

88753769

09121209817

88

فدائی

پروانه فدائی

 

 

09122970604

89

فرآیند

محمد کاظم حیدری

88022110

88022110

09121016011

90

فراروش

مهدی حقیقی

66554009

 22710676

09122652377

91

فرزدنیا

رضا فرزدنیا

77616879

77616982

09121868861

92

فریدون مشرف و همکاران

فریدون مشرف

66401670

66957651

09121571829

93

فضل اللهی

مینا فضل اللهی

88096154

88091025

09123004190

94

قرشی

سید جلیل قرشی

88096765

88096765

09121864615

95

قوامی

سیدایرج قوامی

07424221486

 

09173413476

96

کارورز

هوشنگ آریا

22229483

22229483

 

97

کشمیری  و همکاران

منصوره کشمیری

77935791

77935852

 

98

کمیلیان

محسن کمیلیان

22696590

22696591

09121767379

99

کیا

سیدعسکری کیا

02313352875

 

09123311834

100

کیفیت ایران

حمید رفعتی

22307495

22307495

09121031746

101

کیمیا

مهرداد خمامی زاده

88004959

88005533

09121366822

102

کیوان

اسماعیل کمالی نکو

44089257

44058142

09121017899

103

گروه کارشناسان طبقه بندی مشاغل

محمد مهدی خزاعی

66403405

66403405

09121250589

104

گروه مشاوران مدیریت کار

گشواد منشی زاده

88697166

88697166

09121308204

105

گسترش مدیریت ایران

علی اکبر توکلی کرمانی

44241011

44241011

09123218780

106

گلانه

فرهاد آزاد

22401550

22411975

 

107

گودرزی

احمد گودرزی

0861-2770427

0861-2770427

 

09183611080

108

مازند

سیدمرتضی حسینی رستمی

01525362556

01525367365

09113567756

109

مالک و همکاران

فرهاد مالک

22055745

22057500

 

110

محمدرضا بهرامی

محمدرضا بهرامی

08612228164

 

 

111

محمدصادق یزدان پناه

محمدصادق یزدان پناه

44801285

 

09123342057

112

محمود

میرمحمود حسینی مطلق

22756596

 

09121099354

113

مدبران

احد مسلمی

88967231

 

09121778395

114

مدیرپویا

محمد حسن آقایی

22013537

22056212

09123252644

115

مدیریت صنایع ایران

علی نورالهی

66430572

66592358

09121120358

116

مشیری

محمدمهدی مشیری

88830946

88848889

09121038077

117

اسد پور (مدیریت فرانگر سابق)

امین ا... اسدپور

0311-6697104

0311-6697104

09131138795

118

مدیریت نوین

ناصر اتابکی

02822223344

02822225443

09121900195

119

مدیریت همگام نوآوران زمان

عباس رضایی ملک

88805991

 

09121002211

120

مرتضی رجبی

مرتضی رجبی

77727480

77884362

 

121

مستوفی

ناصر مستوفی

443199351

 

 

122

مسعود

مسعودحاجی چهارلنگی

06114438940

06132926068

09163027696

123

مشاوران مدیریت ایران

منوچهر هاتفی

66403382

66412817

09121268458

124

مشاورین مدیریت منابع انسانی

محمد اسعد کمالی

77714338

22043001

09127951607

125

مشیران

فریده صحت پور

88084853

88857765

09123438323

126

مصلی

شهین مصلی

44202664

 

09122144315

127

معین

محمد تقی معینی

88367602

88367602

09125073264

128

مقیمی

مرتضی برادران مقیمی

09123036431

129

موسسه بین المللی مدیریت نوآور

ناصر میرسپاسی

88090701

22037052

09121252996

131

نخعی

پروانه نخعی

8887591

88887591

09123343384

132

نصر

محمد کاظم بوستان افروز

06114435818

 -

09163126907

133

نصرت

اسماعیل عزیززاده

66495136

66498051

09127350081

134

نصرتی

حسین نصرتی

22202179

 -

09122481731

135

نظم آوران

جلال فتوحی

88090807

55381365

09121135672

136

نظم ایران

مسعود مردان

88023235

88023514

09121166218

 137  نوآوران  محمد جعفر حسن پور حقیقی  3319608 2318704  09173168896

138

نوابی

ابوطالب نوابی

88698674

88698674

09121465671

139

نیاکان

حسین نیاکی شرق

88695605

 -

09370884787

140

نیک زاد

باقر نیک زاد

44640318

44640318

09121064321

141

نیما

یعقوب ساسانی نیا

22065830

22065830

09121332096

142

والی

بهمن جلالی والی

22124893

22133091

09121060185

143

وجدانی

مسعود وجدانی

0511-7623354

0511-7623354

0511-7641781

0511-7641781

09151131994

144

ورشوی

غلامرضا ورشوی

0816-7290490

-

09188365670

145

وفا

محمد وفا

88958748

22233257

09121493972

146

وکیلی

فاطمه وکیلی

22867708

 22867708

09121399352

147

هاشمی

مرضیه هاشمی احمدی

88704367

 -

09123804036

148

هزارخانی

حمیدرضا هزارخانی

22037419

22037419

09121200062

149

همکاران

حسن تقی زاده تبریزی

44645897

44669234

09122053550

150

یاس

افسانه توکلی

66403405

 -

09123024423

151

یوسفی

اسماعیل یوسفی مریدانی

66872660

 -

09121573504

152

 خونساری- ابهری

علی اصغر خونساری

22297974

22297974

09352244038

153

 صنعت ومدیریت ایران

کیوان امامی

88842271

88308660

 -

154

   صنعت ومدیریت ایران

فرامرز عدل

88833126

88308660

 -

155

 طرح وپژوهش

محمدحسین شیخها

88276654

88276654

09126464098

157

 پویا صنعت

 سید جواد منصوری

-

-

 09133457947

 158  محمد حسینی  محمد حسین محمد حسینی  09123320648
159   شیان عنایت ا... روشن 

 071-32300961

071-32306647

071-   09173115383
 160 محدث  محمدجواد محدث  03432613535  09131412511 
 161  عرب محمد عرب کتگان  05433443791   09123273985
162 برندک  فریبرز برندک  02632560695  - 09183304484 
163  صنعت پویان  احمد لطفی نژاد   -

 09143134434

09144038144