دفتر اداره کل روابط کار و جبران خدمت:

نشانی: تهران- خیابان آزادی-نبش بهبودی-وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی- طبقه دوم، اتاق 223


لطفاً برای مشاوره، فقط با شماره تلفن های زیر که جهت پاسخگویی به سوالات مراجعان است تماس بگیرید:


64492347،64492650،64492721،64492333،64492878، 64492722، 64492723-64492343


 رایانامه(ایمیل) اداره کل روابط کار و جبران خدمت: RKJ@MCLS.GOV.IR